• Codul penal si Codul de procedura penala Iunie 2023 - Dan Lupascu
Codul penal si Codul de procedura penala Iunie 2023 - Dan Lupascu

Codul penal si Codul de procedura penala Iunie 2023 - Dan Lupascu

51.9 lei
This product is no longer for sale, you will be redirected to similar products in 15 seconds

Description

Codul penal si Codul de procedura penala Iunie 2023 •cu ultimele modificari aduse prin Legea nr. 171/2023(M. Of. nr. 532 din 15 iunie 2023) • corelatii cu vechile reglementari • dispozitii de aplicare • decizii ale Curtii Constitutionale(inclusiv D.C.C nr. 11/2023 - M. Of. nr. 503 din 8 iunie 2023,D.C.C nr. 221/2023 - M. Of. nr. 505 din 9 iunie 2023,D.C.C nr. 222/2023 - M. Of. nr. 441 din 22 mai 2023) • recursuri in interesul legii • hotarari prealabile • dispozitii conexe • index • Legea nr. 6/2021 privind stabilirea unor masuri pentru punereain aplicare a Regulamentului (UE) 2017/1.939 al Consiliului din12 octombrie 2017 de punere in aplicare a unei forme decooperare consolidata in ceea ce priveste instituirea ParchetuluiEuropean (EPPO) (extras) • Legea nr. 146/2021 privind monitorizarea electronica in cadrul unorproceduri judiciare si executional penale (extras) •O.G. nr. 9/2021 privind stabilirea unor masuri de facilitare a utilizariiinformatiilor financiare si a analizelor financiare in scopul prevenirii,depistarii, investigarii sau urmaririi penale a anumitor infractiuni •Legea nr. 172/2022 pentru ratificarea Protocolului nr. 16 la Conventiapentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, adoptat la Strasbourg la 2 octombrie 2013 si semnat de Romaniala Strasbourg la 14 octombrie 2014 • Legea nr. 173/2022 pentru adoptarea unor masuri necesare puneriiin aplicare a Protocolului nr. 16 la Conventia pentru aparareadrepturilor omului si a libertatilor fundamentale, adoptatla Strasbourg la 2 octombrie 2013 si semnat de Romania la Strasbourg la 14 octombrie 2014 (extras) • Legea nr. 220/2022 privind valorificarea adaptata a unor masuridovedite benefice pentru institutiile din domeniul justitiei instituitepe perioada starii de alerta declarate in vederea preveniriisi combaterii efectelor pandemiei de COVID-19 (extras) Editia a 27-a (revizuita) a lucrarii, Codul penal si Codul de procedura penala : iunie 2023, tiparita pe hartie alba de calitate superioara si ingrijita de prof. univ. dr. Dan Lupascu, cuprinde Codul penal si Codul de procedura penala , actualizate (cu ultimele modificari aduse prin Legea nr. 171/2023 pentru modificarea si completarea art. 226 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal - M. Of. nr. 532 din 15 iunie 2023), articolele celor doua Coduri fiind insotite, acolo unde este cazul, de dispozitii tranzitorii, de aplicare sau conexe, necesare unei depline intelegeri a reglementarii. Volumul Codul penal si Codul de procedura penala: iunie 2023 cuprinde si: decizii ale Curtii Constitutionale (inclusiv D.C.C nr. 11/2023 - M. Of. nr. 503 din 8 iunie 2023, D.C.C nr. 221/2023 - M. Of. nr. 505 din 9 iunie 2023, D.C.C nr. 222/2023 - M. Of. nr. 441 din 22 mai 2023); recursuri in interesul legii si hotarari prealabile; corelatii cu reglementarile anterioare; Legea nr. 6/2021 privind stabilirea unor masuri pentru punerea in aplicare a Regulamentului (UE) 2017/1.939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere in aplicare a unei forme de cooperare consolidata in ceea ce priveste instituirea Parchetului European (EPPO) (extras); Legea nr. 146/2021 privind monitorizarea electronica in cadrul unor proceduri judiciare si executional penale (extras); O.G. nr. 9/2021 privind stabilirea unor masuri de facilitare a utilizarii informatiilor financiare si a analizelor financiare in scopul prevenirii, depistarii, investigarii sau urmaririi penale a anumitor infractiuni; Legea nr. 172/2022 pentru ratificarea Protocolului nr. 16 la Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, adoptat la Strasbourg la 2 octombrie 2013 si semnat de Romania la Strasbourg la 14 octombrie 2014; Legea nr. 173/2022 pentru adoptarea unor masuri necesare punerii in aplicare a Protocolului nr. 16 la Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, adoptat la Strasbourg la 2 octombrie 2013 si semnat de Romania la Strasbourg la 14 octombrie 2014 (extras); Legea nr. 220/2022 privind valorificarea adaptata a unor masuri dovedite benefice pentru institutiile din domeniul justitiei instituite pe perioada starii de alerta declarate in vederea prevenirii si combaterii efectelor pandemiei de COVID-19 (extras). Indexul plasat la finalul fiecarui Cod faciliteaza utilizarea lucrarii, indicand sediul materiei pentru diverse institutii importante in domeniul penal, respectiv in domeniul procedurii penale, asigurand totodata o cautare rapida a cuvintelor-cheie aferente. Lucrarea Codul penal si Codul de procedura penala: iunie 2023 este destinata nu doar practicienilor si studentilor, ci si teoreticienilor interesati de acest domeniu. Pro Lege - O colectie necesara oricarui jurist: • reuneste intre copertele fiecarei culegeri informatii esentiale si extinse din domeniul abordat, inlesnind astfel utilizatorului activitatea de cercetare, reducand semnificativ si eficient timpul dedicat acesteia; • prezinta pachete de acte normative consolidate, atent selectate in vederea acoperirii domeniului vizat, imbogatite cu note si referinte utile, structurate si evidentiate profesionist si menite a facilita intelegerea vointei si a intentiilor legiuitorului (prin semnalarea si/sau prin prezentarea unor corelatii ori a unor spete relevante, in unele cazuri prin oferirea unor lamuriri punctuale etc.); • este tiparita pe hartie alba de calitate superioara, ideala pentru adnotarile necesare in activitatea didactica si practica; seria PREMIUM din cadrul colectiei Pro Lege beneficiaza de grafica si de cromatica speciale (in vederea unui plus de evidentiere a informatiilor-cheie), incluzand totodata un vast material informativ suplimentar (dupa caz, jurisprudenta europeana, mai multa jurisprudenta nationala si mai multe legi conexe integrale sau in extras, varii adnotari etc.);fiecare culegere in parte constituie, practic, un instrument juridic complex, indispensabil activitatii de zi cu zi in cadrul domeniului caruia ii este dedicata si pe care il reprezinta, organizand unitar informatiile necesare unei bune cunoasteri a domeniului respectiv.

Similar products

Reviews ( Reviews)

This product has no review.

Be the first to write a review

Do you own or have seen the product?

Tell us your opinion and rate it

Add review

From the same manufacturer