Pregătirea pentru OET, de acum mai accesibilă publicului din România

Pregătirea pentru OET, de acum mai accesibilă publicului din România
Despre testul de limba engleză OET destinat exclusiv sectorului medical şi adaptat cerinţelor profesioniştilor din domeniu, atât al medicilor cât şi al personalului medical, am mai scris. Am explicat, la momentul respectiv, de ce şi de ce a căpătat tot mai multă popularitate în ultimii ani, pe plan internaţional, în rândul profesioniştilor care doresc să se dezvolte profesional şi să aibă o certificare relevantă a nivelului lor de limba engleză. Între timp, la European Examinations Centre, singurul test-venue OET din sud-estul Europei, s-au susţinut lunar sesiuni de testare OET şi o întrebare pe care am primit-o constant a fost: Deşi platforma internaţională OET pune la dispoziţie materiale de încredere destinate pregătirii OET, în care se ţine cont de exigenţele domeniului medical şi ale specialiştilor care pot să susţină testul, am intuit nevoia tot mai pronunţată a livrării de conţinut original, axat pe aspecte legate de pregătire, în totalitate  adresat publicului din România. Astfel, începând de luna trecută, s-au alăturat iniţiativei noastre doi experţi în limba engleză care organizează şi pregătire pentru OET, respectiv (Advanced English Education) şi (ILSE Bucharest). Alături de ele ne dorim să oferim, prin conţinut video de calitate, informaţiile esenţiale despre pregătirea OET. Materialele video sunt cuprinzătoare şi sunt publicate săptămânal pe pagina de Facebook . a reprezentat o introducere succintă în tot ceea ce înseamnă testul de certificare lingvistică internaţională OET, importanţa şi necesitatea testului, competenţele specifice evaluate în cadrul procesului de testare, structura generală a testului şi etapele care trebuie parcurse de către profesionişti, cât şi o introducere în fiecare probă: writing, reading, listening, speaking. În dedicat pregătirii OET, Andreea Berkhout a intrat în detaliile şi specificul probei de care presupune formularea unei scrisori medicale pe baza unor situaţii tipice locului de muncă. Materialul video a fost organizat astfel încât să conţină informaţiile referitoare la criteriile de evaluare – organizarea scrisorii, alegerea limbajului potrivit, respectarea regulilor gramaticale, coeziune. Expertul îi sfătuieşte pe participanţii la test să acorde o atenţie sporită citirii cerinţelor şi organizării corecte a informaţiilor, astfel încât toţi cei care participă la test să aibă foarte clar în minte şi îi scriu respectiva scrisoare medicală. a fost realizat cu ajutorul Lilianei Ibraimof şi al invitatului său Gabriel Ularu, trainer limba engleză. Aceştia au abordat sub-testul de Reading OET, în toată complexitatea lui, referindu-se la aptitudinile necesare participanţilor, pentru a face faţă testării. Profesioniştii sunt sfătuiţi să ţină cont de o serie de trăsături care îi vor diferenţia în procesul de notare: capacitatea de a localiza informaţia specifică într-o serie de texte, capacitatea de a sintetiza informaţia din mai multe surse, utilizarea unei scrieri corecte şi capacitatea de a comunica bine cu pacienţii şi rudele acestora.  Mai mult decât atât, candidaţii la testul OET trebuie să fie capabili să înţeleagă ideile principale, să identifice tema generală, să recunoască şi să înţeleagă parafraze şi să înţeleagă omogenitatea textului. Profesioniştii români din ţară şi din străinătate care au nevoie să îşi demonstreze, în context profesional, nivelul de limbă engleză, sunt invitaţi să stea cu ochii pe pagina de Facebook OET România. Vor urma mai multe materiale video foarte utile!